Anzen s.r.o.
+420 603 924 145
info(zavináč)anzen.cz

Společnost Anzen s.r.o. poskytuje služby v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a činnost koordinátora na staveništi. Cílem je Vám přinášet individuální řešení při zachování všech legislativních požadavků s důrazem na vysokou efektivitu a při zachování minimální finanční zátěže. Naše služby vždy přizpůsobujeme Vašim potřebám podle druhu činnosti, velikosti organizace, technologického vybavení a personálního zajištění Vaší organizace. V průběhu naší spolupráce oceníte profesionalitu, kvalitu komunikace a zkušenosti z mnoha oborů.

V oblasti SYSTÉMU BOZP a PO zabezpečuje naše společnost zejména:
 •           ZAVEDENÍ SYSTÉMU BOZP a PO
 •           KOMPLETNÍ OUTSOURCING ŘÍZENÍ SYSTÉMU
 •           KATEGORIZACE PRÁCÍ
 •           VEDENÍ a AKTUALIZACE POVINNÉ DOKUMENTACE
 •           POMOC PŘI ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
 •           ÚČAST PŘI KONTROLÁCH Z OBLASTNÍHO INSPEKTORÁTU PRÁCE A KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
 •           ROČNÍ PROVĚRKY BOZP NA PRACOVIŠTI
 •           PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY PRACOVIŠTĚ
 •           POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ
ŠKOLENÍ BOZP a PO realizuje naše společnost osobně na pracovišti nebo formou e-learningu  (on-line):
 •           VSTUPNÍ a PERIODICKÁ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ
 •           ŠKOLENÍ PREVENTISTŮ POŽÁRNÍ OCHRANY
 •           ODBORNÁ PŘÍPRAVA ČLENŮ PREVENTIVNÍCH POŽÁRNÍCH HLÍDEK
 •           ŠKOLENÍ INTERNÍCH TECHNIKŮ BOZP a PO
 •           ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ REFERENTŮ
V oblasti STAVEBNICTVÍ naše společnost spolupracuje s investory ve dvou etapách: příprava stavby a samotná realizace.
Jedná se zejména o tyto aktivity:

 •           ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP
 •           PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
 •           OHLÁŠENÍ STAVBY NA MÍSTNÍ OIP
 •           ZPRACOVÁNÍ RIZIK PRO DANOU STAVBU
 •           ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDU LEGISLATIVY